1. Любимата храна на кукувицата са косматите гъсеници.

2. Всеки сезон женската снася от 12 до 22 яйца, всички в различни гнезда.

3. Името кукувица е звукоподражателно, което означава, че произлиза от звука на птица (като кукувица и удод).

4. Малките кукувици не понасят други яйца или пилета в гнездото си.

5. Кукувицата е една от най-разпространените гнездящи птици в Европа и отсъства само в Исландия. Размножава се и в цяла Азия на изток до Япония.

6. Често се казва, че зовът на мехурчетата на женската наподобява звука на вода във вана, когато щепселът е издърпан.

Категория: